Budgetdebatt | Sverigedemokraterna i Falköping

Budgetdebatt

Igår hölls det budgetdebatt i fullmäktige.

Majoritetens budget vann som väntat men vi gjorde vad vi kunde för att övertyga de övriga partierna om att

vår budget hade vart det bästa alternativet. Vi satsar på välfärden i första hand! Politik är prioriteringar!!

budget 1

Vi har främst tagit pengar från diverse integrationsprojekt, men även samordning.

Sverigedemokraterna gav 2 miljoner mer till barn- och utbildningsnämnden än majoriteten.

Och detta utöver de pengar som kan förstärka nämnden med när vi –

: tar bort den del av modersmålsundervisningen som inte är lagstadgad, det vill säga modersmålsundervisningen i förskolan, så kan vi förstärka Barn- och utbildningsnämndens ordinarie verksamhet med 1 miljon kronor.

: att när det gäller den del av modersmål som är lagstadgad, ska modersmålsundervisningen samordnas till en plats vid särskilda tider, uppdelat i åldersklasser. Med samordningen sparar vi medel som ska gå till att förstärka Barn- och utbildningsnämnden.

budget 3(Peter Romlén är uppe och talar om Bun:s verksamhet.)

 

Vi vill ge 1,3 miljoner kronor mer än majoriteten till äldreomsorgen. Utöver detta riktar vi också 255.000 kr till att ge de äldre en guldkant på vardagen. Samt 320.000 kr för att förstärka individ och familjeomsorgen.

Vill ni veta mer om hur vår budget ser ut så finns den i sin helhet i förra inlägget.

 

budget 2(Gruppledare Christopher Münch föredrar sd:s budget)

 

Ni kan höra debatterna på: http://falkoping.media.fnf.nu/66/kommunfullmaktige_31_oktober_2016