BUDGETFÖRHANDLINGAR I KOMMUNFULLMÄKTIGE | Sverigedemokraterna i Falköping

BUDGETFÖRHANDLINGAR I KOMMUNFULLMÄKTIGE

 

Idag har vi försvarat vår budget i Kommunfullmäktige

ni kan se oss på http://falkoping.media.fnf.nu/87/kommunfullmaktige_26_november_2018/