Budgetinfo | Sverigedemokraterna i Falköping

Budgetinfo

Falköpingsvänner!

Jag och distriktsordförande Hanna Wigh sitter nu och skriver och räknar på Sverigedemokraternas kommunbudget. Vi kommer bl. a att satsa på utveckling av kommunens turismutveckling och möjliggöra ett bättre företagsklimat för att öka inflyttningen av arbetskraft till kommunen. Vi kommer att satsa mindre på övrig invandring i vår budget. Mer om hur vi förhåller oss till alla sakområden kommer att finnas i vår budget.

Vi håller även på att rangera oss inför val till nämnder och styrelser som även det kommer upp för beslut i höst.

 

Martin Lundin

Gruppledare SD Falköping