CORONA Covid-19 | Sverigedemokraterna i Falköping

CORONA Covid-19

På kommunens möte om Covid-19 ställde vi frågan om användande av syrgas på våra äldreboende.

Vi fick svar: ”….om det ordineras syrgas, kommer den att användas.”
Vi ber om att den verkligen ordineras.
#syrgasåtalla