Demokratidagar i Skövde med bokbord och torgmöte | Sverigedemokraterna i Falköping

Demokratidagar i Skövde med bokbord och torgmöte

På måndagen och tisdagen hade Skövde kommun anordnat ”Demokratidagar” på Skövde stadshus. Kommunens samtliga partier fanns representerade med representanter och bokbord för att ta emot skolelevers och allmänhetens frågor. Sverigedemokraterna fanns på plats med ett välfyllt bord med information om både moderpartiet och om SDU.

Sverigedemokraternas bord var ett av de mest välbesökta och det fanns flera tillfällen då partiets bord var det enda som hade besökare överhuvudtaget. Det stod helt klart att det finns en stor nyfikenhet inför partiet från skolungdomar.
Hundratals skolelever passade på att lära sig mer om Sverigedemokraternas genom partiets informationsmaterial, och genom att ställa frågor till och intervjua partirepresentanterna. Några verkade lite rädda när de närmade sig bordet, men det gick över så snart samtal hade kommit igång.

På tisdagen förstärktes bokbordet av Erik Almqvist, William Petzäll och Louise Erixon, alla tre ledande inom SDU. Intresset att stifta bekantskap med dessa var stort, inte bara från skoleleverna, utan även från flera av politikerna från de andra partierna. Framför allt var det representanter från MUF och SSU som många diskussioner kom att utspela sig emellan.

Tisdagen avslutades med ett torgmöte på Hertig Johans torg där Erik Almqvist, William Petzäll och Louise Erixon höll var sitt anförande. Erik Almqvist pratade om demokratifrågor, William Petzäll om den svenskfientlighet som breder ut sig allt mer i samhället. Louise Erixon avslutade sedan genom att prata om skolfrågor och vad som behöver göras för att det ska råda demokrati i skolan. Några vilsna SSU:are hade tagit sig till platsen för att bua, men det var betydligt fler vanliga människor på plats som applåderade. Totalt kunde man räkna till ett 50-tal åskådare som trotsat regnet för att lyssna på partiets budskap.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.