Fullmäktige | Sverigedemokraterna i Falköping
Välkommen till SD Falköping

Fullmäktige

I gårdagens fullmäktige var Johanna Johansson uppe och yrkade avslag på att inrätta ett mångfaldsutskott, Eric Norén var uppe och ställde frågor om ett borgensåtagande och Hanna Wigh var uppe och briljerade under punkten årsredovisning 2014.  Om ni har missat att se Hanna debattera så kan ni titta i efterhand på:

 http://falkoping.media.fnf.nu/51/kommunfullmaktige_27_april_2015/