Fullmäktige | Sverigedemokraterna i Falköping

Fullmäktige

Fullmäktige

Fullmäktige är kommunens beslutande instans där motioner, interpellationer och frågor tas upp. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden och är också det organ som tillsätter kommunstyrelsen.

Här hittar du datumen för årets fullmäktigesammanträden och en länk till livesändningarna från kommunfullmäktige.

Ledamöter i fullmäktige
Johanna Johansson

Christopher Münch

Jonas Larsson (Gruppledare)

Tommy Almgren

Marita Ljus

Sonja Eriksson

Milada Wurm

Gerhard Carlsson

Per Magnusson

Ersättare
Jörgen Larsson

Matti Qvist

Jens Larsson

Frank Wurm

Arild Svensgam