Fullmäktige | Sverigedemokraterna i Falköping
Välkommen till SD Falköping

Fullmäktige

Fullmäktige

Fullmäktige är kommunens beslutande instans där motioner, interpellationer och frågor tas upp. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden och är också det organ som tillsätter kommunstyrelsen.

Här hittar du datumen för årets fullmäktigesammanträden och en länk till livesändningarna från kommunfullmäktige.

Ledamöter i fullmäktige
Johanna Johansson
Christopher Münch
Sonja Eriksson

Ersättare
Jörgen Larsson

MotionerMotion – kameraövervakning
Motions – ursprungsmärkning