Inbjudan till Katedralskolan i Skara | Sverigedemokraterna i Falköping

Inbjudan till Katedralskolan i Skara

Två gymnasieklasser på Katedralskolan i Skara fick under tisdagen den 12 maj information om partiet Sverigedemokraterna i allmänhet och vår EU-valskampanj i synnerhet. Josef Fransson från Skövde var inbjuden att tala och svara på frågor av en av skolans samhällslärare.

Josef Fransson inledde med ett anförande om hur kuppartat Lissabonfördraget håller på att införas och tillintetgöra Sveriges självbestämmande och flytta makten till Bryssel. Vidare talades det om hur partiet ser på Euron som valuta och vikten Sverigedemokraterna lägger vid ”förvaltningsprincipen” som handlar om att vi vill lämna över ett självständigt och välfungerande land till kommande generationer.

De ca 40 eleverna lyssnade intresserat på det ganska väl tilltagna inledningsanförandet. Sedan var det dags för frågor som eleverna förberett via efterforskningar på våra kampanjsidor. Frågorna rörde nästan hela vår valplattform, men mycket fokus kom att hamna på Sverigedemokraternas ställningstagande till Turkiets medlemskap i EU. I denna diskussion fanns stort utrymme att diskutera partiets ideologi i grunden och eleverna gavs därför en god insyn i Sverigedemokraternas politik. Efter ca 45 minuters utfrågning verkade eleverna nöjda med den presentation de tillhandahållit. Även samhällsläraren visade sin belåtenhet med besöket genom att ge beröm för sakkunskapen i europafrågorna.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.