Insändare om krisberedskap | Sverigedemokraterna i Falköping

Insändare om krisberedskap

På måndag kommer vår motion om att inrätta en krisfolder i Falköpings kommun att behandlas i kommunfullmäktige, alla övriga partier har i kommunstyrelsen röstat för ett avslag på motionen.

Vi blir uppriktigt sagt riktigt oroliga hur övriga folkvalda inte tänker på invånarnas säkerhet.

Säkerhetsläget i världen och Sverige är allvarligt. Vi hade en dragning på kommunstyrelsen i Januari, vi fick information om återuppbyggnad av civilt försvar i länets kommuner, föreläsaren sa att frågan är inte OM Sverige hamnar i krig, utan NÄR.

Kommunen har ett ansvar att förbereda invånarna för ev. krissituationer eller i värsta fall krig. Ett bra första steg i rätt riktning hade då varit att sammanställa en folder som ska skickas ut till alla hushåll i kommunen. Foldern vill vi ska innehålla t.ex. var ditt närmaste skyddsrum finns.

Vi vädjar till övriga partier i fullmäktige att bifalla vår motion på måndag.

Det är vår skyldighet att invånarna är förberedda om något skulle hända.

Johanna Johansson
Sonja Eriksson
Fullmäktigeledamöter
Sverigedemokraterna Falköping