KF 160830 & KS 160907 | Sverigedemokraterna i Falköping

KF 160830 & KS 160907

På fullmäktige 160830 avhandlades en motion som Hanna Wigh inlämnat om att redovisa kommunens kostnader för invandringen och dess kringkostnader. Det har inget att göra om ifall man är för eller emot invandring, utan om man är för öppenhet. Föga förvånande blev motionen avslagen. Vi begärde votering och det var bara vi i SD som ville bifalla motionen.

Sonja Eriksson & Hanna Wigh hade även lämnat in en motion om att gå ur MÖS och att inrätta en miljönämnd i kommunen, även denna blev avslagen.

http://falkoping.media.fnf.nu/64/kommunfullmaktige_29_augusti_2016/7

160907  var Christopher Münch & Johanna Johansson på kommunstyrelsen där avhandlas bl.a. Johannas motion om avgiftsfria halkskydd till personer över 65 år, vilken vi yrkade bifall till, samtliga andra partier röstade nej till detta i Ks. Vi yrkade avslag till att majoriteten vill ansöka om att lägga ner skyddsrum, detta fick dock inget gehör. Vi lämnade också in ett ändringsyrkande när det gällde en studieresa med näringslivsfokus till Usa, vi anser att det räcker att skicka 1 person från Falköpings kommun tillsammans med företagarna. Beslutet blev att dom skickar 3 politiker och 2 tjänstemän tillsammans med företagarna. Vi anser inte att skattemedel ska gå till detta. Vi har viktigare saker som tex. skola och våra äldre att lägga pengarna på. Politik är att prioritera!