KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-04-27 | Sverigedemokraterna i Falköping

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-04-27

På Kommunfullmäktige avhandlades bla.a. årsredovisning. Här kommer våra tankar kring det.

Kommunen går bättre än budget och får ett bra resultat, plus 42,5 miljoner. Det finns dock lite at anmärka på. Stor del av vinsten är från markförsäljning, det kan vara både bra och dåligt. Det är en engångsvinst som ”dopar” resultatet under ett år men det kan ge mer då företag är villiga att satsa i Falköping och på så sätt skapar skatteintäkter.

Det finns två nämnder som vi får hålla extra koll på, Barn och Utbildningsnämnden samt Socialnämnden. BUN gick 27,6 miljoner minus. Detta pga att bla bidragen från Migrationsverket och staten.

Socialnämnden klarar sig bra tack vare hemtjänsten, funktionsnedsättning och gemensamt. De gick plus 29,5 miljoner. Individ och familjeomsorgen gick minus 17,4 miljoner. Detta gör att nämnden som helhet gör plus och om man tittar snabbt så ser det bra ut.

I övrigt så verkar de andra nämnderna ha haft koll på sin budget.

När vi ser framåt på 2020 och 2021 så kan vi idag inte riktigt se hur det kommer att bli. Covid 19 ställer till det för oss. Vi avvaktar och kommer med mer information.

På Kommunfullmäktige lade vi också in en motion (en framtidsmöjlighet till undantag från EBO-lagen) och frågade om smittskyddsutbildning för outbildad personal och vikarier på äldreboenden och hemtjänsten.