KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN 25/11 | Sverigedemokraterna i Falköping

KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN 25/11

KF börjar redan kl 9:00 på FM . Budget för 2020 står på dagordningen.

Vi kommer också försvara motion om IS-terrorister, som heter  ”Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta”