NI HAR VÄL INTE MISSAT VÅRT INSÄDARE OM DEN PLANERADE PLATÅSKOLAN? | Sverigedemokraterna i Falköping

NI HAR VÄL INTE MISSAT VÅRT INSÄDARE OM DEN PLANERADE PLATÅSKOLAN?

HÄR KOMMER HELA INSÄNDARE ( publicerad 8.juli https://www.falkopingstidning.se/article/varfor-lagga-ner-skolor-och-bygga-sa-stort/)

Platåskolan!

I måndags klubbades detaljplanen för Platåskolan.

Nu är vi ett steg närmare en gigantisk högstadieskola i centralorten (med alla sina nackdelar i storskalighet) och urholkning av landsbygden.

Att övervägande majoriteten av politiker i Falköpings kommun, som säger sig värna om ”Det goda livet i Falköping”, driver fram det här projektet är en gåta för mig. De frågor som jag har är många och här är några:

Varför lägga ner fungerande högstadieskolor i Vartofta och Kinnarp? Speciellt, när skolorna visar bästa resultat för antagning till att studera vidare.

Varför behöver vi skjutsa elever till Falköping? Det kommer medverka till extra transporter och en minskad fritid för elever.

Varför urholka möjligheten för familjer att bosätta sig på landet? Vem vill flytta till landsbygden, där det INTE finns en enda högstadieskola.

Varför vilja samla 1100 högstadieelever i samma bauta skola? Det kan inte vara för att elever skall få studiero. Inte heller att motverka droger och psykiska problem. Elever riskerar att bli anonyma.  På mindre skolor blir alla elever sedda av lärare och skolpersonal.

Varför riskera stress och psykisk ohälsa bland lärare och skolpersonal?

6 juni 2018 NY RAPPORT: STRESS OCH PRESS PÅVERKAR LÄRARES HÄLSA

I en nyligen publicerad rapport från Lärarförbundet, som har 230 000 medlemmar, bekräftas Försäkringskassans senaste statistik: Psykiska diagnoser – där stressrelaterad ohälsa ingår – är den främsta orsaken till sjukskrivningar inom skolan. Detta gäller för både manliga och kvinnliga lärare.

Varför bygga en så stor koloss i anslutning till centrum? Trafiksituationen befaras bli kaotisk och parkeringsplatser kommer saknas. Att föreslå parkering vid Odenhallen är verkligen inte genomtänkt. Elever, lärare, skolpersonal och övriga kommer att behöva korsa Odengatan som är hög trafikerad.

Varför bygga så stort? För över 400 miljoner. Och det i tider, när ekonomin avmattas och prognoser visar att vi är på väg mot en lågkonjunktur. Det talas även om att höja den kommunala skattesatsen.

Svarar man med sunt förnuft på de här frågorna, kommer inte den här skolan att byggas. Det finns andra alternativ, bygga en mindre Platåskola, bygga ut befintliga skolor och detta för en mindre kostnad.

Fråga är bara om, hur många politiker låter sig styras av sunt förnuft? Det gör vi, Sverigedemokrater.

Milada Wurm, arkitekt SAR/MSA, (SD) Ledamot i Byggnadsnämnden, Kultur och Fritidsnämnden och Kommunfullmäktige