Ny motion | Sverigedemokraterna i Falköping

Ny motion

På förra KF lämnade vi in ännu en motion till kommunfullmäktige se nedan! 🙂

 

Motion – Sänk mandatstödet

Idag får alla partier som är invalda i fullmäktige partistöd.

Ett grundstöd, som uppgår till 40 000 kronor per parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 15 176 kronor per mandat och år.

Vi anser att grundstödet är bra för att alla partier stora som små ska ha en viss summa att bedriva partiverksamhet med, detta är mycket viktigt för demokratin.

Däremot så tycker vi att mandatstödet på 15 176 kr är för högt i tider som dessa då vi har äldre på våra boenden som inte får den tid och uppmärksamhet som dom är värda.

De äldre har byggt vårt land och förtjänar en guldkant på sin vardag.

Vi anser att de som jobbar på dessa boenden är experterna som ska ge förslag på vad de äldre på deras boenden önskar.

Skulle vi minska mandatstödet med 5000 kr per mandat skulle vi få 255 000 kr över som skulle kunna användas till att ge våra äldre på våra boenden en guldkant på vardagen.

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:

Att: En minskning av mandatstödet ska ske till 10 176 kronor per år och mandat.

Att: Medlen som frigörs ska gå till att ge de äldre på våra boenden en guldkant på vardagen.

 

Johanna Johansson Sverigedemokraterna Falköping