Ny styrelse! | Sverigedemokraterna i Falköping

Ny styrelse!

Vi vill tacka alla som närvarade på SD Falköpings årsmöte igår!

Den nya styrelsen för 2017 ser ut enligt följande –

Ordförande: Marita Ljus
Vice ordförande: Christopher Münch
2:e vice ordförande: Sebastian Zettersten
Ledamöter: Jonas Larsson och Tommy Almgren
Suppleant: Sonja Eriksson

 

styrelse 2017 fkp