NY STYRELSE FÖR SD FALKÖPING PÅ PLATS | Sverigedemokraterna i Falköping

NY STYRELSE FÖR SD FALKÖPING PÅ PLATS

Årmöte för SD Falköping ägde rum den 27 januari och vi fick en ny styrelse med ordförande Marita Ljus, viceordförande Jonas Larsson och andra viceordförande Milada Wurm. Ledamöter: Matti Kvist , Jörgen Larsson, Gerhard Karlsson, Jens Larsson och supleanter  Sonja Eriksson, Eddie Wallin, Peter Romlen.

Tack  till alla som har bidragit till ett väl genomfört mötet:  mötesodförande  Jonas Eriksson, sekreterare Jonas Fransson, Lisbeth Astrom, Ase Nicklasson, Marianne Andersson, Peter Romlen,

På bilden Gerhard Karlsson, Jörgen Larsson, Sonja Eriksson,Milada Wurm,  Marita Ljus, Jonas Larsson.