Nygammal styrelse för 2018 | Sverigedemokraterna i Falköping

Nygammal styrelse för 2018

Bakre raden från vänster: Tommy Almgren och Jonas Larsson
Främre raden från vänster: Marita Ljus, Sonja Eriksson, Jilla Avonti och Milada Wurm
Saknas på bild: Peter Romlén
Fotograf: Hannyah Jörtoft

SD Falköping höll sitt årsmöte söndagen den 28:e januari 2018. Det var trevligt att se medlemmar både från Falköping och andra kommuner på plats! Riksombud Caroline Nordengrip och distriktsordförande Hannyah Jörtoft såg till att mötet gick som rinnande vatten och att stadgarna följdes till punkt och pricka! Varmt tack till er båda.

Fyra styrelsemedlemmar valdes om för ytterligare ett år, samtidigt som vi fick in lite nya krafter.

Marita Ljus fick förnyat förtroende att leda kommunföreningen under valåret som ordförande.

Tommy Almgren valdes in som vice ordförande och fortsätter också som sekreterare i kommunföreningen.

Sonja Eriksson valdes till andre vice ordförande.

Jilla Avonti och Jonas Larsson valdes till ledamöter, och Jonas fortsätter också som kassör i föreningen.

Till suppleanter valdes Milada Wurm och Peter Romlén.

Övriga val:

Valberedning: Mikael Vallin, Kenneth Källström och Lisbeth Åström

Revisorer: Jonas Eriksson och Marianne Andersson.

Revisorssuppleant: Yvonne Henningsson.

Styrelsen tackar medlemmarna för förtroendet och lovar att fortsätta det goda jobb vi har byggt upp under 2017. Eftersom det är valår kommer vi alla att behöva elda på lite extra i ångpannan och se till att Falköping, Skaraborg och Sverige äntligen kan byta riktning och skapa en ljusare framtid för oss alla.

Stort tack till alla trevliga partivänner som kom till oss igår och till Caroline och Hannyah som styrde mötet på ett föredömligt sätt!