Sverigedemokraterna i Falköping | Sida 32
Välkommen till SD Falköping

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Falköping

 

Marita Ljus

Ordförande SD Falköping

E-post: marita.ljus@sd.se

marita ljus

 

E-post
falkoping@sd.se
Telefon
 073 0760119
Postadress
SD Falköping
Dotorpsgatan 55 A
521 44 Falköping
Besöksadress
Dotorpsgatan 55 A
Ingång från sidan.
 
 
 
 

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna.  Bankgironummer för donationer 802-5926

 • Lokalt partiprogram för SD Falköping

  Av anders.forsberg den 14 augusti, 2010
  0
  0

  Falköping

  Trygghet & Tradition

  Sverigedemokraterna värnar om de svenska traditionerna och strävar efter ett tryggare samhälle där alla kan känna sig delaktiga och bidragande till en positiv samhällsutveckling.

  Sverigedemokraterna står för trygghet och tradition.

  Ett kort urval av våra viktigaste frågor

  • Införa det så kallade klassmorfar/mormors systemet i skolan. Då man tar tillvara på våra äldres kunskaper samtidigt som man bidrar till ett lugnare klimat i skolan.
  • All mat som serveras av kommunen till skolbarn och äldre ska i största möjliga mån vara tillagad av  närproducerad mat. Maten som erbjuds ska vara smakrik och näringsriktig.
  • Vi vill hålla landsbygden levande. Då kan man inte ständigt skära ner på skola och äldreomsorg i dessa områden.
  • Kostnader som kommunen tar ut av äldre för nödvändiga säkerhetsanordningar exempelvis trygghetslarm ska hållas så låga som bara möjligt eller slopas helt. En trygg ålderdom ska ej belasta personers privat ekonomin.
  • Vi vill att kommunen ska inrätta en samtalskontakt specialiserad på att hjälpa och följa upp tonårsföräldrar så att de och deras barn kan skapa sig bästa möjliga förutsättningar i livet.
  • I samband med den antirasistiska undervisningen i skolan vill vi även att problemet med den ökade svenskfientligheten ska belysas.
  • Säg upp aktuella avtal med Migrationsverket angående mottagandet av invandrare och begränsa Falköpings mottagande till en tiondel av nuvarande antal.
  • Årligen upprätta ett så kallat mångkulturellt bokslut för att utreda så väl ekonomiska som sociala konsekvenser gällande kommunens mottagande av invandrare.
  • Avskaffa hemspråksundervisningen i den mån lagstiftningen inte är tvingande och använd lösgjorda  medel till att förbättra undervisningen i kärnämnena och då främst i svenska för elever med invandrarbakgrund.
  • Ritualslaktat kött ska ej erbjudas i skolan.

  Nedan presenterar vi en utförligare beskrivning av våran politik.

  Äldreomsorgen

  • Sverigedemokraterna anser att de äldre som byggt upp detta land ska behandlas värdigt och att hänsyn – i största möjliga mån – ska tas till den enskildes behov och önskemål.
  • Matens kvalitet och smak är något som ska prioriteras och i största möjliga mån tillagas av närproducerade produkter i ett kök som är i nära anslutning till där den serveras. (Smakrik och näringsriktig kost)
  • Avgift för trygghetslarm är något som sällan ger några större inkomster till kommunen då administrationskostnaderna räknats av. För många äldre med ansträngd ekonomi så kan dock dessa kronor vara av stor betydelse. Då en trygg ålderdom efter ett liv i arbete ska anses som en självklarhet bör denna och andra avgifter inom äldreomsorgen hållas så låga som möjligt eller slopas helt.
  • Kontakten med djur är välgörande och vi anser att kommunen borde införa en verksamhet med terapidjur inom äldreomsorgen.
  • Frivillig- och anhörigvård är något vi anser måste uppmuntras och vill därför införa ett volontärprogram för äldrestödspersoner där kommunen kan erbjuda vägledning och utbildning för de som vill ansluta sig till detta. Att utföra sysslor så som att läsa högt ur en tidning eller gå på en promenad är något som kan sätta guldkant på alla inblandade parters tillvaro.
  • Vi vill att de äldre som levt och verkat på en ort i hela sitt liv  även ska få tillbringa sina sista år där i största möjliga mån. Vi vänder oss därför emot nedskärningar inom äldreomsorgen.

  Barn, ungdom och skola

  • I skolan ska man lära för livet. Inte bara skolämnena utan man ska även lära sig att bli en ansvarsfull medborgare i det svenska samhället. Vi måste rusta våra barn väl inför framtiden. För att veta vart man ska behöver man även veta vart ifrån man kommer. Klassmormor/morfar systemet är därför ett gyllene tillfälle för barnen att på ett naturligt sätt komma i kontakt med och

  tillgodogöra sig kunskap förmedlad ifrån de som byggde vårt samhälle.

  En hög närvaro av vuxna i skolan bidrar dessutom till ett lugnare klimat och en ökad känsla av trygghet så att förutsättningarna för lärande blir optimala.

  • För att orka lära måste man varje dag få näringsriktig mat i skolan och då helst tillagad av närproducerade produkter. Kött som erbjuds i skolan ska komma från djur som avlivats på humant vis och därför ska ritualslaktat kött ej erbjudas i skolan.
  • Sverigedemokraterna anser även att för att motverka dåliga vanor ska all försäljning av sötsaker i skolan förbjudas.
  • I samband med antirasistisk undervisning i skolan vill vi även att problemet med den ökade svenskfientligheten ska belysas.

  Kvinnorätt och jämställdhe

  • Kvinnor och män förtjänar samma fri- och rättigheter.  Tyvärr är våld i hemmet och övergrepp mot kvinnor en relativ vanlig företeelse och vi anser att det är dags att ta ett krafttag mot detta. Sverigedemokraterna vill införa kostnadsfri familjerådgivning för par med problem. På riksnivå vill vi skärpa straffen för våld och övergrepp emot kvinnor.
  • Vi vänder oss emot genusdebatten som pågår i Sverige. Vi erkänner att kvinnor och män av naturen har vissa olikheter och att man ska ta bort genuspedagogiken ur skolans handlingsprogram.

  Familjen

  • Att bli förälder är något av det största som kan hända i en persons liv och det är naturligt att man som förälder vill tillbringa så mycket tid som möjligt med den nya familjemedlemmen. Vi vill därför att kommunen ska utöka omfattningen på vårdnadsbidraget så att de som vill ska kunna få möjligheten att tillbringa de första åren hemma med sina barn, vilket även underlättar påfrestningen på barnomsorgen.
  • Att bli förälder är en stor omställning. Att bli tonårsförälder är ännu större. Vi vill att kommunen inför en samtalskontakt för unga föräldrar att få träffa på regelbunden basis. Denna ska fungera som en livscoach, rådgivare och stöd för unga föräldrar så att de och barnen kan skapa sig rätt förutsättningar i livet.

  Invandring och assimilering

  • Utred hederskulturens omfattning, offentliggör resultatet och skicka därefter resultatet på remiss för att utreda lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Vi ser som grundläggande åtgärd att införa en speciell introduktions-/kontaktperson för de invandrade kvinnor som kan tänkas leva under hedersförtryck. Denna person ska fungera som stöd, rådgivare och underlätta omställningen till Sveriges seder och bruk.
  • Säg upp aktuella avtal med Migrationsverket angående mottagande av invandrare och begränsa Falköpings mottagande till en tiondel av nuvarande antal.
  • Årligen upprätta ett så kallat mångkulturellt bokslut för att utreda såväl sociala som ekonomiska konsekvenser gällande kommunens mottagning av invandrare.
  • Avskaffa hemspråksundervisningen i den mån lagstiftningen inte är tvingande och använd lösgjorda medel till satsningar inom kärnämnena och då framförallt i det svenska språket för elever med invandrarbakgrund.

  SVERIGEDEMOKRATERNA I FALKÖPING

  TRYGGHET & TRADITION

  Kontakt uppgifter för

  Sverigedemokraterna i Falköping

  Ordf:

  Hanna Wigh

  0762-187069

  hanna_wigh@hotmail.com

 • Jimmie Åkesson presenterade SD:s skuggbudget i Skövde

  Av anders.forsberg den 9 juni, 2010
  0
  0

  Sverigedemokraterna har för första gången i partiets historia presenterat en alternativ budget där partiets prioriteringar och viljeriktningar visas upp på ett tydligt sätt. Med anledning av detta talade Jimmie Åkesson inför Skaraborgs medlemmar och sympatisörer tisdagen den 1 juni.

  Fyrtiotalet åhörare hade samlats på Skövde stadshus när Sverigedemokraternas partiordförande presenterade Sverigedemokraternas skuggbudget. Sverigedemokraternas skuggbudget går i stort ut på att omfördela medel från den kostsamma invandringspolitiken och det verkningslösa utvecklingsbiståndet till nödvändiga välfärds- och trygghetssatsningar samt utökat riktat bistånd till verkliga flyktingar i världen. Åkesson gick igenom de viktigaste prioriteringarna i det 80 sidor långa dokumentet där mycket av satsningarna ligger på sänkt skatt till pensionärerna, mer pengar till försvaret samt mer pengar till rättsväsendet.

 • SDU besökte Katedralskolan i Skara

  Av anders.forsberg den 9 juni, 2010
  0
  0

  SDU har veckorna innan skolavslutningen besökt ett flertal gymnasieskolor för att informera om Sverigedemokraternas politik. Bokbord har hållits på Västerhöjdsgymnasiet och Kavelbrogymnasiet i Skövde, Vadsbogymnasiet i Mariestad samt Katedralskolan i Skara, dit vi även var inbjudna att medverka på skolans så kallade ”Valfestival”.

  På Vadsbogymnasiets valfestival var alla riksdagspartier, sverigedemokraterna samt Spritpartiet inbjudna att informera om sina respektive program genom seminarium. Arrangörerna förutspådde ett stort intresse för Sverigedemokraterna, varpå partiet fick ta plats i Skolans idrottshall där Josef Fransson och William Petzäll höll fyra halvtimmeslånga föredrag. Det märktes tydligt att Sverigedemokraterna lockade stort intresse bland eleverna och på första föreläsningen var det långt över 100 åhörare.  Totalt var det – enligt lärarna – 247 elever som besökte partiets seminarium vilket i en jämförelse med de andra partierna var överlägset mest.

 • Jimmie Åkesson till Skövde tisdag 1 juni

  Av anders.forsberg den 14 maj, 2010
  0
  0

  1 juni är alla medlemmar och sympatisörer välkomna att komma och lyssna på Jimmie Åkesson i Skövde stadshus. Jimmie kommer att presentera delar av Sverigedemokraternas politik utifrån de nyligen antagna riktlinjerna, men det kommer också att finnas tid för att ställa frågor.
  Vi börjar tillställningen med en utbildningstimma där vi skall gå igenom Sverigedemokraternas politik i de riktlinjer som antogs av partiet i slutet av mars och som skall ligga till grund för vårt valmanifest. Detta är inte minst viktigt att delta på för dem som tänkt kandidera för partiet. Efter första timman så blir det tal av partiledaren med frågestund.

  När: Tisdagen den 1 juni, kl 18:00

  Var: Skövde Stadshus, Fredsgatan 4. (Fem minuters promenad från Skövdes centralstation)

  Vi bjuder på fika till de som anmält närvaro. Anmälan sker till e-post: skaraborg@sverigedemokraterna.se alternativt till vår kanslitelefon: 0707-16 70 04

  Innan dess så kommer vi också att genomföra nedanstående medlemsmöten runt om i Skaraborg. Tveka inte att höra av dig om du skulle vilja delta på något av dessa evenemang.

  17 maj 18:00 Medlemsträff i Hjo. Ring eller e-posta för mer info.

  24 maj 18:00 Medlemsträff i Tidaholm Ring eller e-posta för mer info.

  25 maj 18:00 Medlemsträff i Töreboda Ring eller e-posta för mer info.

 • Pressmeddelande: Sverigedemokraterna startar kampanj för att stoppa moskébygget i Skövde

  Av anders.forsberg den 13 april, 2010
  0
  0

  Sverigedemokraterna värnar religionsfrihet och lägger sig inte i vilka gudar folk tillber eller om människor väljer att inte tro på någon gud alls. Sverige är ett sekulärt land och så vill vi sverigedemokrater att det ska förbli.

  Sverige är dock ett land där kristen värdegrund är samhällsbärande och vi ser det som helt självklart att kristendomen har en särställning i det svenska samhället, inte minst för den inre sammanhållningen. Därför ser vi med oro på hur den muslimska världen i mellanöstern målmedvetet söker islamisera Europa, Sverige och så också Skövde.

  Josef Fransson, distriktsordförande SD Skaraborg, kommenterar:

  – Frågan var och en bör ställa sig är varför så kallade ”välgörenhetsorganisationer” i underutvecklade länder på andra sidan jordklotet vill bekosta enorma moskébyggen i ett av världens rikaste länder. Svaret finns att läsa i koranen för den som orkar bemöda sig med att sätta sig in i vad denna ideologi har för drivkrafter och mål.

  – Vi planerar nu att bedriva en omfattande kampanj mot detta moskébygge dels genom spridning av flygblad och dels via internet, till exempel genom Facebook.

  Sverigedemokraterna vänder sig inte emot att muslimer skaffar samlingslokaler där man tillber sin gud. Det vi vänder oss emot är:

  1. Moskéns storlek
  Om Skövdes moské byggs enligt plan så kommer den med sina 1500 kvadratmeter + läktare att bli Skövdes överlägset största byggnad för religiösa ändamål. Är det något som Skövdes invånare ser som rimligt? Vi tror inte det!

  2. Minareten
  En minaret tjänar ingen funktion för den troende och dennes relation till sin gud. En minaret är en maktsymbol för att markera islams närvaro. Sverigedemokraterna accepterar inte minareter på svensk mark.

  3. Finansieringen
  Om religiösa auktoriteter från mellanöstern vill finansiera moskébyggen här i Sverige måste man inse att detta ingår i en större agenda, nämligen kulturimperialism och islamisering av västvärlden. Vidare; vad krävs i motprestation? I andra fall av överenskommelser av finansiering har det till exempel ingått att svenska ungdomar skickas till koranskolor i mellanöstern där chansen till radikalisering är påtaglig.

  4. Arkitekturen
  Enligt de bilder som finns att tillgå på mosképrojektet strider moskébygget mot svensk arkitektur och byggtradition. Skall moskéer uppföras i Sverige så skall de givetvis följa Svenska byggnormer.

  Avslutningsvis vill vi citera den dikt av Ziya Gökalp (1876 – 1924) som 1997 gjordes känd för omvärlden när den i modifierad form lästes upp av Turkiets nuvarande pro-islamistiske premiärminister Recep Tayyip Erdogan:

  ”Minareterna är våra bajonetter, moskéerna våra baracker, de troende våra soldater.”

  För mer information:

  Josef Fransson, distriktsordförande SD Skaraborg
  Tel: 0707-16 70 04
  josef.fransson@sverigedemokraterna.se

  Erik Almqvist, pressekreterare Sverigedemokraterna
  Tel: 08-50 00 00 55
  erik.almqvist@sverigedemokraterna.se