Sverigedemokraterna i Falköping | Sida 38
Välkommen till SD Falköping

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Falköping

 

Marita Ljus

Ordförande SD Falköping

E-post: marita.ljus@sd.se

marita ljus

 

E-post
falkoping@sd.se
Telefon
 073 0760119
Postadress
SD Falköping
Dotorpsgatan 55 A
521 44 Falköping
Besöksadress
Dotorpsgatan 55 A
Ingång från sidan.
 
 
 
 

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna.  Bankgironummer för donationer 802-5926

 • Pressmeddelande: Sverigedemokraterna håller torgmöte i Skövde

  Av anders.forsberg den 5 november, 2008
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Skövde kommer i samband med kommunens demokratidagar den 10-11 november hålla ett torgmöte på Hertig Johans torg i centrala Skövde. Som en del av torgmötet har vi bjudit in SSU Skövde till en debatt . Förutsättningarna är klargjorda men vi har i skrivande stund ännu inte erhållit svar om de önskar delta.

  Inbjuden talare är SDU:s ordförande Erik Almqvist och ämnet kommer att vara demokrati, yttrandefrihet och även att upplysa om SDU:s kampanj om den omfattande svenskfientligheten som breder ut sig runt om i landet.

  Vi som är aktiva i sverigedemokraterna i Skövde ser detta torgmöte som ett viktigt och intressant test för hur pass bra demokratin fungerar här i vår kommun då sverigedemokraterna tyvärr vid upprepade tillfällen i andra delar av landet fått sina torgmöten saboterade av motdemonstranter från en antidemokratisk vänster bestående av allt från förtroendevalda socialdemokrater till vänsterterrorister.

  Sverigedemokraterna är ett parti som fullt ut förespråkar och lever upp till de demokratiska spelreglerna och vi ser det som självklart att vi liksom alla andra partier som är representerade i det svenska samhället ska få föra ut vårt budskap till väljarna. Inte bara för vår egen skull utan främst för alla innevånare i Sverige som har rätt till att ta del av olika politiska åsikter utan att behöva vara rädda för att bli angripna av antidemokrater.

  Tid: Kl 15:00 – 17.00 tisdagen den 11 november 2008.
  Plats: Hertig Johans torg, centrala Skövde.

  För vidare information:

  Jan-Åke Johansson
  Ledamot i Skövde kommunfullmäktige för Sd
  Tel: 070-334 89 02
  E-post: skovde@sverigedemokraterna.se

  Josef Fransson
  Torgmötesorganisatör
  Tel: 0739-38 74 79
  E-post: josef.fransson@sverigedemokraterna.se

 • Höstaktivitet: Medlemsmöte i Falköping

  Av anders.forsberg den 16 september, 2008
  0
  0

  Under hösten har ett antal möten planerats in runt om i Skaraborg där sverigedemokraternas medlemmar får chansen att lyssna till företrädare för partiet och ställa sina frågor. Måndagen den 15 september var det dags för turnéns andra möte som ägde rum i Falköping.

  Mötet öppnades genom att alla deltagare hälsades välkomna. Sedan inledde Mattias Axner genom att på ett förtjänstfullt sätt redogöra för partiet sverigedemokraterna på nationell nivå där både partiets historia, politik, och framtidsvisioner behandlades.

  Efter det var det dags för Jan-Åke Johansson att berätta om hans första två år i kommunfullmäktige, vilka svårigheter han stött på och vilka glädjeämnen han kunde ta med sig för ett vidare arbete.

  Avslutningsvis berättade Josef Fransson om sverigedemokraternas visioner och målsättningar med partiets arbete i Skaraborg, bland annat hur mycket sverigedemokraterna förväntas växa och hur vi ska tackla de utmaningar vi står inför.

  Mötet genomfördes i god stämning där alla gick hem stärkta och än mer villiga att kämpa vidare för partiets utveckling.

 • SD Väst höll utbildningsdag

  Av anders.forsberg den 26 maj, 2008
  0
  0

  Lördagen den 23 maj samlades ett 40 tal sverigedemokrater för en utbildningsdag i Falköping. Utbildningen gästades förutom av Väst-distriktets medlemmar även av deltagare från Göteborgsdistriktet, det nybildade distriktet i Sjuhärad, samt Halland.

  Dagen började med att tidigare partiledaren Mikael Jansson föreläste i retorik. Han berättade om sina erfarenheter som partiaktiv och vilka fällor man kan gå i om man inte har förberett sig inför sina första möten med journalister.

  Dagens andra föreläsning stod David Kronlid för där han redogjorde för hans erfarenheter från rollen som oppositionsråd i Örebro läns landsting. Vilka frågor som hamnar i landstingen var ett av ämnena som reddes ut.

  Efter detta var det dags för partistyrelsens Tony Wiklander från Åstorp, Skåne att äntra scenen för att dela med sig av sina långa politiska erfarenheter. Tony delade upp deltagarna i grupper för att genomföra en S.W.O.T.-analys. (Sv. Styrka, Svaghet, Möjligheter, Hot) där deltagarna utifrån givna ramar fick ge sin syn på partiet sverigedemokraterna.

  Dagen avrundades med en föreläsning av Rune Karlsson där han tog upp diverse olika miljöfrågor. Desinformationen om miljövinsterna med etanol diskuterades vid sidan av hur vi alla måste ändra vår livsstil för att klara framtidens miljökrav.

  Under dagen knöts också många nya kontakter, medlemmar emellan, inte minst vid den alldeles utmärkta trerättersmiddagen. En extra eloge ska också tilldelas Birgitta Kulvén från Åmål som tagit initiativ till utbildningsdagen.

 • Bli medlem i Sveriges enda växande parti

  Av anders.forsberg den 12 maj, 2008
  0
  0

  Sverigedemokraterna går stadigt framåt i popularitet. En opinionsundersökning gjord av Demoskop (maj -08) visar att sverigedemokraterna skulle komma in i riksdagen om det vore val i dag med ett resultat på 4,2 procent.

  Medan samtliga riksdagspartier stadigt tappar fler och fler medlemmar kan sd som enda parti visa en stabil medlemstillströmning. Senaste medlemsåret visade slutligen på +14 % från året innan som även det var ett rekordår.

  Dock behöver vår växande folkrörelse på sina håll växa ännu snabbare för att vi ska klara av de krav som våra väljare ställer på oss. Välkommen du också. Medlemskap kan Du enkelt ansöka om i högermarginalen på denna sida. Har du några frågor så är Du alltid välkommen att ringa någon av våra företrädare eller kontaktpersoner.

  Tveka inte! Kom med på resan du också!

  Josef Fransson, sd Skövde
  Riksårsmöte i Karlstad 2008

 • SD Väst höll årsmöte i Falköping

  Av anders.forsberg den 17 mars, 2008
  0
  0

  Lördagen den första mars var det dags för årsmöte i partiets västdistrikt. Mötet hölls i Falköping. De fyrtiofyra röstberättigade medlemmar som hade samlats började med att välja Jimmie Stranne till mötesordförande, vilken sedan förtjänstfullt ledde mötet. Den avgående ordföranden Peter Ekholm redovisade verksamhetsberättelsen för 2007. Därefter redovisade kassören ekonomin. Den gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
  Den nya styrelsen för SD Väst ser ut på följande sätt:

  Ordförande: Peo Ejderhall, Ulricehamn
  Vice ordförande: Michael Andersson, Mölndal
  Andre vice orförande: Conny Jörgensen, Alingsås
  Ledamot: Jan-åke Johansson, Skövde
  Ledamot: William Petzäll, Borås
  Suppleant: Jimmie Stranne, Lerum
  Suppleant: Göran Magnusson, Uddevalla

  Under och efter mötet informerade den nye ordföranden Peo Ejderhall om den nya styrelsens organisationsplan och handlingsplan. Dessa mottogs positivt av mötesdeltagarna. Årsmötet avslutades med att man avtackade förre ordföranden för ett bra arbete.
  Ny distriktsordförande
  Peo Ejderhall, Ulricehamn, är
  ny ordförande för Sd-väst.
  Peo är till vardags
  egenföretagare.