Sverigedemokraterna i Falköping | Sida 4

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Falköping

 

Marita Ljus

Ordförande SD Falköping

E-post: marita.ljus@sd.se

E-post falkoping@sd.se
Telefon  0703 61 34 11
Postadress
SD Falköping
Dotorpsgatan 55 A
521 44 Falköping
Besöksadress Dotorpsgatan 55 A (Ingång från sidan).

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna.  Bankgironummer för donationer 802-5926

 • REBECKA FALLENKVIST BERÄTTAR

  Av miladawurm den 22 maj, 2020
  0

  Rebecka Fallenkvist, känd SD profil, har lagt en film på sin Facebook sida. Sorglig och skrämmande, men så värd att se och sprida vidare. Se här.

 • KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-04-27

  Av miladawurm den 1 maj, 2020
  0

  På Kommunfullmäktige avhandlades bla.a. årsredovisning. Här kommer våra tankar kring det.

  Kommunen går bättre än budget och får ett bra resultat, plus 42,5 miljoner. Det finns dock lite at anmärka på. Stor del av vinsten är från markförsäljning, det kan vara både bra och dåligt. Det är en engångsvinst som ”dopar” resultatet under ett år men det kan ge mer då företag är villiga att satsa i Falköping och på så sätt skapar skatteintäkter.

  Det finns två nämnder som vi får hålla extra koll på, Barn och Utbildningsnämnden samt Socialnämnden. BUN gick 27,6 miljoner minus. Detta pga att bla bidragen från Migrationsverket och staten.

  Socialnämnden klarar sig bra tack vare hemtjänsten, funktionsnedsättning och gemensamt. De gick plus 29,5 miljoner. Individ och familjeomsorgen gick minus 17,4 miljoner. Detta gör att nämnden som helhet gör plus och om man tittar snabbt så ser det bra ut.

  I övrigt så verkar de andra nämnderna ha haft koll på sin budget.

  När vi ser framåt på 2020 och 2021 så kan vi idag inte riktigt se hur det kommer att bli. Covid 19 ställer till det för oss. Vi avvaktar och kommer med mer information.

  På Kommunfullmäktige lade vi också in en motion (en framtidsmöjlighet till undantag från EBO-lagen) och frågade om smittskyddsutbildning för outbildad personal och vikarier på äldreboenden och hemtjänsten. 

   

   

 • CORONA Covid-19

  Av miladawurm den 26 april, 2020
  0

  På kommunens möte om Covid-19 ställde vi frågan om användande av syrgas på våra äldreboende.

  Vi fick svar: ”….om det ordineras syrgas, kommer den att användas.”
  Vi ber om att den verkligen ordineras.
  #syrgasåtalla

 • CORONA!

  Av miladawurm den 15 mars, 2020
  0

 • SD FALKÖPING HAR FÅTT EN NY STYRELSE FÖR ÅR 2020

  Av miladawurm den 26 januari, 2020
  0

   

  Idag (2020-01-26) var det dags för SD Falköpings kommunförening årsmöte. En ny styrelse med många kända ansikte valdes. Ordförande Marita Ljus, vice ordförande Jonas Larsson, andre vice ordförande Milada Wurm, ordinarie ledamöter Gerhard Karlsson, Matti Qvist, Sonja Eriksson, Albin Gilbertsson och suppleanter Jörgen Larsson, Johanna Johansson, Peter Romlén, Eddie Wallin och Jens Larsson.

  På bilden Marita, Sonja, Milada Jonas Albin, Eddie med gäster Jonas Eriksson (SD Skövde) och Emily Silvander (SD Mariestad)