Sverigedemokraterna i Falköping | Sida 40

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Falköping

 

Marita Ljus

Ordförande SD Falköping

E-post: marita.ljus@sd.se

E-post falkoping@sd.se
Telefon  0703 61 34 11
Postadress
SD Falköping
Dotorpsgatan 55 A
521 44 Falköping
Besöksadress Dotorpsgatan 55 A (Ingång från sidan).

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna.  Bankgironummer för donationer 802-5926

 • Pressmeddelande: Sverigedemokraterna startar kampanj för att stoppa moskébygget i Skövde

  Av anders.forsberg den 13 april, 2010
  0
  0

  Sverigedemokraterna värnar religionsfrihet och lägger sig inte i vilka gudar folk tillber eller om människor väljer att inte tro på någon gud alls. Sverige är ett sekulärt land och så vill vi sverigedemokrater att det ska förbli.

  Sverige är dock ett land där kristen värdegrund är samhällsbärande och vi ser det som helt självklart att kristendomen har en särställning i det svenska samhället, inte minst för den inre sammanhållningen. Därför ser vi med oro på hur den muslimska världen i mellanöstern målmedvetet söker islamisera Europa, Sverige och så också Skövde.

  Josef Fransson, distriktsordförande SD Skaraborg, kommenterar:

  – Frågan var och en bör ställa sig är varför så kallade ”välgörenhetsorganisationer” i underutvecklade länder på andra sidan jordklotet vill bekosta enorma moskébyggen i ett av världens rikaste länder. Svaret finns att läsa i koranen för den som orkar bemöda sig med att sätta sig in i vad denna ideologi har för drivkrafter och mål.

  – Vi planerar nu att bedriva en omfattande kampanj mot detta moskébygge dels genom spridning av flygblad och dels via internet, till exempel genom Facebook.

  Sverigedemokraterna vänder sig inte emot att muslimer skaffar samlingslokaler där man tillber sin gud. Det vi vänder oss emot är:

  1. Moskéns storlek
  Om Skövdes moské byggs enligt plan så kommer den med sina 1500 kvadratmeter + läktare att bli Skövdes överlägset största byggnad för religiösa ändamål. Är det något som Skövdes invånare ser som rimligt? Vi tror inte det!

  2. Minareten
  En minaret tjänar ingen funktion för den troende och dennes relation till sin gud. En minaret är en maktsymbol för att markera islams närvaro. Sverigedemokraterna accepterar inte minareter på svensk mark.

  3. Finansieringen
  Om religiösa auktoriteter från mellanöstern vill finansiera moskébyggen här i Sverige måste man inse att detta ingår i en större agenda, nämligen kulturimperialism och islamisering av västvärlden. Vidare; vad krävs i motprestation? I andra fall av överenskommelser av finansiering har det till exempel ingått att svenska ungdomar skickas till koranskolor i mellanöstern där chansen till radikalisering är påtaglig.

  4. Arkitekturen
  Enligt de bilder som finns att tillgå på mosképrojektet strider moskébygget mot svensk arkitektur och byggtradition. Skall moskéer uppföras i Sverige så skall de givetvis följa Svenska byggnormer.

  Avslutningsvis vill vi citera den dikt av Ziya Gökalp (1876 – 1924) som 1997 gjordes känd för omvärlden när den i modifierad form lästes upp av Turkiets nuvarande pro-islamistiske premiärminister Recep Tayyip Erdogan:

  ”Minareterna är våra bajonetter, moskéerna våra baracker, de troende våra soldater.”

  För mer information:

  Josef Fransson, distriktsordförande SD Skaraborg
  Tel: 0707-16 70 04
  josef.fransson@sverigedemokraterna.se

  Erik Almqvist, pressekreterare Sverigedemokraterna
  Tel: 08-50 00 00 55
  erik.almqvist@sverigedemokraterna.se

 • SD Skaraborg höll årsmöte

  Av anders.forsberg den 6 mars, 2010
  0
  0

  Det nu ett år gamla partidistriktet SD Skaraborg höll lördagen den 27 februari årsmöte i Skövde. Uppslutningen var godkänd med nästan 30 deltagare. Distriktsordförande, Josef Fransson, hälsade välkommen och öppnade mötet och lämnade sedan över klubban till SD Västs nyvalde ordförande Jimmie Stranne, Lerum, som var inbjuden att leda förhandlingarna.

  Den nya styrelsen klubbades med stor enighet igenom enligt valberedningens förslag där endast mindre förändringar föreslagits. Oskar Lindblom, Skara, gick från ordinarie ledamot till att bli andre vice ordförande och Mattias Axner, Skövde, gick från suppleant till ordinarie. Helt ny i styrelsen är däremot Christer Johansson, Falköping, som också han valdes till ordinarie ledamot. På suppleantplats finns två nya namn, Arne Särnmark, Töreboda, samt Maria Ottosson, Falköping.

  Den nya styrelsen för distrikt SD Skaraborg ser ut enligt följande:

  Ordförande:                                 Josef Fransson

  Vice ordförande:                        Jan-Åke Johansson

  Andre vice ordförande:           Oskar Lindblom

  Ledamöter:                                  Christer Johansson, Mattias Axner

  Suppleanter:                                Lars Hagström, Maria Ottosson, Arne Särnmark

 • SD Skaraborg höll utbildningsdag

  Av anders.forsberg den 15 februari, 2010
  0
  0

  Lördagen den 6 februari anordnade SD Skaraborg utbildningsdag i Skövdes stadshus.

  SD Skaraborgs distriktsordförande, Josef Fransson, började dagen med att hålla en föreläsning i Medieträning som behandlade mötet mellan partiföreträdare och journalist. Mattias Karlsson, partiets presschef, höll sedan en föreläsning om partiets grundläggande ideologi. Alla som någon gång hört Mattias Karlsson prata vet att tiden bara rusar iväg, så den timmen han hade till sitt förfogande var av reaktionerna att döma, för de flesta, allt för kort. Sedan till sist höll arméofficeren tillika militärhistorikern och författaren Stellan Bojerud en mycket uppskattad föreläsning i ledarskap. Stellan har helt klart hunnit med mycket intressant i sitt liv och den som får chansen att någon gång medverka på någon föreläsning med honom bör inte försitta sin chans.

  En redan lyckad dag avslutades med att kursens deltagare gemensamt gick till en restaurang för en bit mat och diskussionerna fortsatte således i några timmar till.


 • Erik och William träffade medlemmar i Skaraborg

  Av anders.forsberg den 14 oktober, 2009
  0
  0

  Fredagen den 9 oktober samlades ett gäng SDU:are för en nystart av ungdomsförbundets Skaraborgssatsning. Deltagarna fick celebert besök av SDU:s ordförande Erik Almqvist samt vice ordförande William Petzäll som informerade om organisationen och diskuterade viktiga frågor, bl.a. IPRED-lagen, skolpolitik, samt svarade på frågor vi hade om partiet och dess ställningstaganden på olika områden. Jag tror alla inblandade är överens om att det var en väldigt trevlig och givande afton och vi ser fram emot flera sådana här träffar i framtiden.

 • Kyrkovalet framgång för Sverigedemokraterna

  Av anders.forsberg den 23 september, 2009
  0
  0

  Sverigedemokraterna gick stadigt framåt i hela Sverige i valet till Svenska kyrkan. I Kyrkomötet, kyrkans riksdag, så nära fördubblade partiet sina mandat från fyra till sju. Det preliminära resultatet till kyrkomötet stannade på 2,8 % för riket som helhet.

  I valet till Skara stift så fick partiet in sin första representant någonsin genom att samla 2,23 % av rösterna i den preliminära rösträkningen. Dock finns goda förhoppningar att få in även ett andra mandat vid den slutgiltiga rösträkningen då vi ligger mycket nära.

  I valet till Skövdes kyrkliga samfällighet samlade partiet hela 3,9 % vilket således innebär att vår kandidat Mattias Axner tar plats i fullmäktigeförsamlingen.