Sverigedemokraterna i Falköping | Sida 42

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Falköping

 

Marita Ljus

Ordförande SD Falköping

E-post: marita.ljus@sd.se

E-post falkoping@sd.se
Telefon  0703 61 34 11
Postadress
SD Falköping
Dotorpsgatan 55 A
521 44 Falköping
Besöksadress Dotorpsgatan 55 A (Ingång från sidan).

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna.  Bankgironummer för donationer 802-5926

 • Kyrkoval 20 september

  Av anders.forsberg den 29 juli, 2009
  0
  0


  Den 20 september är det åter igen dags för att viktigt val för Sverige, nämligen kyrkovalet. Svenska Kyrkan är en del av vår historia och har en betydande roll att fylla som värdebevarande kraft och som ett forum för de existentiella frågor som många människor har. Vårt samhälle har en lång tradition av kristna värderingar och moral, något som vi borde vara tacksamma för sett till den stabilitet och välfärd vi åtnjuter i vårt vackra land.

  Skara domkyrkaI vår strävan att påverka det svenska samhället i en gynnsam riktning så är det givetvis betydelsefullt för partiet att få in representanter på så många instanser som möjligt i samhället. Svenska kyrkan är en sådan instans där vi har goda möjligheter att utöka vår representation. Kyrkovalet påminner om riksdagsvalet men med några skillnader. Precis som i riksdagsvalet så är det tre nivåer där vi röstar. Kyrkomötet är högsta nivån och motsvaras av riksdagen. Mellannivån är Stiftsfullmäktige, och vi har 13 stift i Sverige och däribland då Skara Stift. Den lägsta nivån är kyrkofullmäktige som är kan jämföras med kommunal nivå.
  Skara domkyrka

  Rösträtt från 16 år

  I kyrkovalet får man rösta redan som 16-åring vilket är unikt för det här valet så här har alla ungdomar en chans att ge sitt stöd till Sverigedemokraterna! Man kan även personrösta i kyrkovalet och nytt för i år är att man kan personkryssa upp till tre kandidater på en valsedel. Övriga krav för att få rösta är att man är medlem i Svenska kyrkan och att man är folkbokförd i Sverige. Samtliga röstberättigade, ca 5.6 miljoner, kommer att få hem röstkort i brevlådan.

  Vill du läsa mer så gå in på www.svenskakyrkan.se och Sverigedemokraternas valsajt www.fadernaskyrka.se

 • Rösta på SD i EU-valet 7 juni

  Av anders.forsberg den 24 maj, 2009
  0
  0

  Just nu är det brinnande valrörelse och de aktiva Sverigedemokraterna i Skaraborg är ute bland väljarna varje dag. Närmare 20.000 valfoldrar är redan utdelade till hushåll runt om i distriktet. På valdagen den 7 juni hoppas alla vi som sliter hårt för ett bra valresultat att Du lägger Din röst på Sverigedemokraterna och hjälper oss att ta plats i Europaparlamentet.

  Många av partiets sympatisörer är inte intresserade av EU-valet därför att de, liksom partiet, är kritiska till Sveriges medlemskap. Därför väljer många att röst-skolka i protest. Vad kan då vara bättre än att lägga Er röst på ett parti som går till val på att minska EU:s makt över svensk lagstiftning? Ett parti vars budskap är att vi skall lämna unionen.
  Läs mer om Sverigedemokraternas Europapolitik på www.sverigedemokraterna.eu

  Till sist:
  Tack alla ni som hjälpt till att göra det möjligt att få ut allt valmaterial. Varje liten insatts är viktig för att det stora skall fungera! Är det någon mer som vill hjälpa till och avlasta så är det bara att höra av sig till kanslitelefonen: 0707-16 70 04 . Vi har fortfarande mycket kvar att göra.

 • Inbjudan till Katedralskolan i Skara

  Av anders.forsberg den 12 maj, 2009
  0
  0

  Två gymnasieklasser på Katedralskolan i Skara fick under tisdagen den 12 maj information om partiet Sverigedemokraterna i allmänhet och vår EU-valskampanj i synnerhet. Josef Fransson från Skövde var inbjuden att tala och svara på frågor av en av skolans samhällslärare.

  Josef Fransson inledde med ett anförande om hur kuppartat Lissabonfördraget håller på att införas och tillintetgöra Sveriges självbestämmande och flytta makten till Bryssel. Vidare talades det om hur partiet ser på Euron som valuta och vikten Sverigedemokraterna lägger vid ”förvaltningsprincipen” som handlar om att vi vill lämna över ett självständigt och välfungerande land till kommande generationer.

  De ca 40 eleverna lyssnade intresserat på det ganska väl tilltagna inledningsanförandet. Sedan var det dags för frågor som eleverna förberett via efterforskningar på våra kampanjsidor. Frågorna rörde nästan hela vår valplattform, men mycket fokus kom att hamna på Sverigedemokraternas ställningstagande till Turkiets medlemskap i EU. I denna diskussion fanns stort utrymme att diskutera partiets ideologi i grunden och eleverna gavs därför en god insyn i Sverigedemokraternas politik. Efter ca 45 minuters utfrågning verkade eleverna nöjda med den presentation de tillhandahållit. Även samhällsläraren visade sin belåtenhet med besöket genom att ge beröm för sakkunskapen i europafrågorna.

 • SDU möter LUF i debatt

  Av anders.forsberg den 4 maj, 2009
  0
  0

  I samband med Skövdes Demokratidagar 7-8 maj på Skövde stadshus så kommer Sverigedemokraterna finnas på plats för att möta gymnasieelever och andra besökareför att presentera vår Europapolitik. Europaparlamentsvalet är ett viktigt val för Sverigedemokraterna.

  William Petzäll möter Frida Johansson Metso

  I samband med demokratidagarna så har Liberala ungdomsförbundet (LUF) utmanat Sverigedemokratisk ungdom (SDU) på debatt. För SDU:s räkning så kommer vice förbundsordförande William Petzäll att föra ungdomsförbundets talan och på motståndarsidan står Frida Johanson Metso, ordförande för LUF.

  Drabbningen kommer att ske i Kommunfullmäktigesalen i stadshuset fredagen den 8 maj kl 14:00.

 • Pressmeddelande: SD Skaraborg nytt partidistrikt

  Av anders.forsberg den 27 april, 2009
  0
  0

  Under Sverigedemokraternas partistyrelsemöte i Stockholm under lördagen så godkändes Sd-Skaraborg som nytt partidistrikt. Josef Fransson från Skövde, som redan tidigare valts till distriktsordförande under det konstituerande årsmötet, fans på plats i huvudstaden och välkomnades som ny distriktsordförande av partiordförande Jimmie Åkesson och övrig partistyrelse.

  Josef Fransson Josef Fransson kommenterar:
  – Det är ett ärofyllt uppdrag jag tilldelats och det kommer att bli en intensiv satsning, både från mig och övriga styrelsemedlemmar, hela vägen fram till valet 2010. Redan nu har vi gått ut hårt med valsatsningar inför det stundande europaparlamentsvalet den 7 juni.

  – Efter att på mindre än ett år ökat medlemsantalet med 89 % i Skaraborg så känns det som ett naturligt steg i det organisatoriska arbetet att nu bilda eget partidistrikt. Arbetet med att starta upp nya arbetsgrupper och kommunföreningar i Skaraborg kommer nu att intensifieras.

  Sverigedemokraternas partisekreterare, Björn Söder, gläds över att partiet nu växer:
  – I takt med att vi får allt fler medlemmar och engagerade företrädare är det en naturlig utveckling att minska distriktens storlek. Det är också bättre ur demokratiskt perspektiv genom att avståndet mellan distrikt och kommunföreningar minskar, säger Björn Söder.

  För vidare information:

  Josef Fransson
  Distriktsordförande
  Tel: 0707- 16 70 04

  Mattias Karlsson
  Presschef
  Tel: 0708- 18 07 66