Sverigedemokraterna i Falköping | Sida 43

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Falköping

 

Marita Ljus

Ordförande SD Falköping

E-post: marita.ljus@sd.se

E-post falkoping@sd.se
Telefon  0703 61 34 11
Postadress
SD Falköping
Dotorpsgatan 55 A
521 44 Falköping
Besöksadress Dotorpsgatan 55 A (Ingång från sidan).

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna.  Bankgironummer för donationer 802-5926

 • Sverigedemokraterna i Skövde motionerade om minskat flyktingmottagande

  Av anders.forsberg den 23 mars, 2009
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Skövde blev hårt ansatta av de övriga partierna då motionen om minskat flyktingmottagande behandlades i kommunfullmäktige. På vissa av de som begärde ordet sken ett starkt ogillande av partiets företrädare igenom. Avslagsyrkanden för motionen, som föreslog en minskning av flyktingmottagningen från 120 till 12 personer per år, kom från Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet samt Kristdemokraterna. Endast Miljöpartiet saknades för att göra listan fullständig, men en miljöpartist uttryckte istället sitt starka ogillande till motionen utanför fullmäktigesalen genom att vägra prata med Sverigedemokraternas representant. Vid omröstningen var det endast de två Sverigedemokraterna som röstade Ja till motionen.

  För de Skövdebor som önskar en mer återhållsam mottagning av invandrare till Skövde visade det sig med all tydlighet att Sverigedemokraterna står i ensam opposition i frågan.

 • Jimmie Åkesson besökte Skövde i två dagar

  Av anders.forsberg den 10 mars, 2009
  0
  0

  Skövde Stadshus
  Medlemsmöte i Skövde stadshus

  Torsdagen den femte mars bjöd SD Skövde till medlemsmöte. Ett 40-tal medlemmar och sympatisörer hade tagit sig till Skövde stadshus. Dagen till ära var partiordförande Jimmie Åkesson på plats för att träffa Skövdes och Skaraborgs medlemmar. Även William Petzäll från SDU fanns på plats för ett anförande om ungdomsverksamheten.

  Flera journalister fanns på plats och intresset för partiet och Partiledaren var påtagligt både från de lokala tidningarna och TV4-Skaraborg. Josef Fransson inledde med en presentation om partiets verksamhet i Skaraborg. Organisationen, med strategier och mål, stod i fokus. Efter det höll William Petzäll ett mycket uppskattat anförande och kom in på ungdomsförbundets verksamhet och SDU:s kampanj mot svenskfientligheten.

  Gruppbild
  William, Josef, Jimmie, Jan-Åke och Mattias

  Sedan var det dags för det som alla väntade på, nämligen talet av Jimmie Åkesson. Han berättade mycket brett om partiets politik och om hur möjligheterna ser ut för Sverigedemokraterna att påverka människors vardag efter ett riksdagsinträde. Efteråt så fanns det möjligheter för åhörarna att ställa sina frågor till Åkesson och det var många som tog chansen.

  Torgmöte på Hertig Johans torg
  Torgmöte på Hertig Johans torg

  Dagen efter mötet i stadshuset arrangerades ett torgmöte på Hertig Johans torg i Skövde. Jimmie Åkesson och William Petzäll var huvudtalare. Temperaturen låg nära noll och kylan bet rejält i både talarna och de 20-tal åhörare som tappert stod och lyssnade hela mötet. Utöver detta var det många som stannade till och visade intresse för talarna. Efteråt kom några personer fram för att prata med de närvarande Sverigedemokraterna och visade sitt intresse för att bli bli medlemmar i partiet.

 • Jimmie Åkesson besöker Skövde

  Av anders.forsberg den 4 februari, 2009
  0
  0

  Torsdagen den 5 mars bjuder Sd-Skövde till möte för Skaraborgs medlemmar och sympatisörer på Skövdes stadshus. Dagen till ära kommer Sverigedemokraternas partiordförande, Jimmie Åkesson, för att hålla tal och bekanta sig med oss Skaraborgare. Vidare så kommer William Petzäll, vice ordf. för SDU, (Sverigedemokratisk ungdom) för att tala om vårt snabbt växande ungdomsförbund. Ni är alla varmt välkomna att ta med vänner och familj.

  Program:
  18:00 Mingel
  18:30 Mötet öppnas
  18:40 Tal av William Petzäll (SDU)
  19:00 Tal av Jimmie Åkesson

  Plats: Skövde stadshus, plenumsalen
  Dag: Torsdagen den 5 mars

  Kontakt:
  Skaraborgs kanslitelefon: 0707-16 70 04
  E-post: Skaraborg@sverigedemokraterna.se

 • Demokratidagar i Skövde med bokbord och torgmöte

  Av anders.forsberg den 12 november, 2008
  0
  0

  På måndagen och tisdagen hade Skövde kommun anordnat ”Demokratidagar” på Skövde stadshus. Kommunens samtliga partier fanns representerade med representanter och bokbord för att ta emot skolelevers och allmänhetens frågor. Sverigedemokraterna fanns på plats med ett välfyllt bord med information om både moderpartiet och om SDU.

  Sverigedemokraternas bord var ett av de mest välbesökta och det fanns flera tillfällen då partiets bord var det enda som hade besökare överhuvudtaget. Det stod helt klart att det finns en stor nyfikenhet inför partiet från skolungdomar.
  Hundratals skolelever passade på att lära sig mer om Sverigedemokraternas genom partiets informationsmaterial, och genom att ställa frågor till och intervjua partirepresentanterna. Några verkade lite rädda när de närmade sig bordet, men det gick över så snart samtal hade kommit igång.

  På tisdagen förstärktes bokbordet av Erik Almqvist, William Petzäll och Louise Erixon, alla tre ledande inom SDU. Intresset att stifta bekantskap med dessa var stort, inte bara från skoleleverna, utan även från flera av politikerna från de andra partierna. Framför allt var det representanter från MUF och SSU som många diskussioner kom att utspela sig emellan.

  Tisdagen avslutades med ett torgmöte på Hertig Johans torg där Erik Almqvist, William Petzäll och Louise Erixon höll var sitt anförande. Erik Almqvist pratade om demokratifrågor, William Petzäll om den svenskfientlighet som breder ut sig allt mer i samhället. Louise Erixon avslutade sedan genom att prata om skolfrågor och vad som behöver göras för att det ska råda demokrati i skolan. Några vilsna SSU:are hade tagit sig till platsen för att bua, men det var betydligt fler vanliga människor på plats som applåderade. Totalt kunde man räkna till ett 50-tal åskådare som trotsat regnet för att lyssna på partiets budskap.

 • Pressmeddelande: Sverigedemokraterna håller torgmöte i Skövde

  Av anders.forsberg den 5 november, 2008
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Skövde kommer i samband med kommunens demokratidagar den 10-11 november hålla ett torgmöte på Hertig Johans torg i centrala Skövde. Som en del av torgmötet har vi bjudit in SSU Skövde till en debatt . Förutsättningarna är klargjorda men vi har i skrivande stund ännu inte erhållit svar om de önskar delta.

  Inbjuden talare är SDU:s ordförande Erik Almqvist och ämnet kommer att vara demokrati, yttrandefrihet och även att upplysa om SDU:s kampanj om den omfattande svenskfientligheten som breder ut sig runt om i landet.

  Vi som är aktiva i sverigedemokraterna i Skövde ser detta torgmöte som ett viktigt och intressant test för hur pass bra demokratin fungerar här i vår kommun då sverigedemokraterna tyvärr vid upprepade tillfällen i andra delar av landet fått sina torgmöten saboterade av motdemonstranter från en antidemokratisk vänster bestående av allt från förtroendevalda socialdemokrater till vänsterterrorister.

  Sverigedemokraterna är ett parti som fullt ut förespråkar och lever upp till de demokratiska spelreglerna och vi ser det som självklart att vi liksom alla andra partier som är representerade i det svenska samhället ska få föra ut vårt budskap till väljarna. Inte bara för vår egen skull utan främst för alla innevånare i Sverige som har rätt till att ta del av olika politiska åsikter utan att behöva vara rädda för att bli angripna av antidemokrater.

  Tid: Kl 15:00 – 17.00 tisdagen den 11 november 2008.
  Plats: Hertig Johans torg, centrala Skövde.

  För vidare information:

  Jan-Åke Johansson
  Ledamot i Skövde kommunfullmäktige för Sd
  Tel: 070-334 89 02
  E-post: skovde@sverigedemokraterna.se

  Josef Fransson
  Torgmötesorganisatör
  Tel: 0739-38 74 79
  E-post: josef.fransson@sverigedemokraterna.se