Sverigedemokraterna i Falköping | Sida 5
Välkommen till SD Falköping

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Falköping

 

Marita Ljus

Ordförande SD Falköping

E-post: marita.ljus@sd.se

marita ljus

 

E-post
falkoping@sd.se
Telefon
 073 0760119
Postadress
SD Falköping
Dotorpsgatan 55 A
521 44 Falköping
Besöksadress
Dotorpsgatan 55 A
Ingång från sidan.
 
 
 
 

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna.  Bankgironummer för donationer 802-5926

 • Ny styrelse!

  Av johanna.johansson den 23 januari, 2017
  0

  Vi vill tacka alla som närvarade på SD Falköpings årsmöte igår!

  Den nya styrelsen för 2017 ser ut enligt följande –

  Ordförande: Marita Ljus
  Vice ordförande: Christopher Münch
  2:e vice ordförande: Sebastian Zettersten
  Ledamöter: Jonas Larsson och Tommy Almgren
  Suppleant: Sonja Eriksson

   

  styrelse 2017 fkp

 • God jul & gott nytt år!

  Av johanna.johansson den 22 december, 2016
  0

  Vi vill önska alla våra medlemmar och sympatisörer en riktigt god jul & ett gott nytt år!

  Förändring, Framåt, Tillsammans!

   

  god jul

 • Budgetdebatt

  Av johanna.johansson den 1 november, 2016
  0

  Igår hölls det budgetdebatt i fullmäktige.

  Majoritetens budget vann som väntat men vi gjorde vad vi kunde för att övertyga de övriga partierna om att

  vår budget hade vart det bästa alternativet. Vi satsar på välfärden i första hand! Politik är prioriteringar!!

  budget 1

  Vi har främst tagit pengar från diverse integrationsprojekt, men även samordning.

  Sverigedemokraterna gav 2 miljoner mer till barn- och utbildningsnämnden än majoriteten.

  Och detta utöver de pengar som kan förstärka nämnden med när vi –

  : tar bort den del av modersmålsundervisningen som inte är lagstadgad, det vill säga modersmålsundervisningen i förskolan, så kan vi förstärka Barn- och utbildningsnämndens ordinarie verksamhet med 1 miljon kronor.

  : att när det gäller den del av modersmål som är lagstadgad, ska modersmålsundervisningen samordnas till en plats vid särskilda tider, uppdelat i åldersklasser. Med samordningen sparar vi medel som ska gå till att förstärka Barn- och utbildningsnämnden.

  budget 3(Peter Romlén är uppe och talar om Bun:s verksamhet.)

   

  Vi vill ge 1,3 miljoner kronor mer än majoriteten till äldreomsorgen. Utöver detta riktar vi också 255.000 kr till att ge de äldre en guldkant på vardagen. Samt 320.000 kr för att förstärka individ och familjeomsorgen.

  Vill ni veta mer om hur vår budget ser ut så finns den i sin helhet i förra inlägget.

   

  budget 2(Gruppledare Christopher Münch föredrar sd:s budget)

   

  Ni kan höra debatterna på: http://falkoping.media.fnf.nu/66/kommunfullmaktige_31_oktober_2016

   

   

 • Budget 2017

  Av johanna.johansson den 27 oktober, 2016
  0

  Sverigedemokraterna Falköping presenterar sitt förslag till budget för Falköpings kommun 2017.

  SD budget 2017

  Förslaget kommer att debatteras på kommunfullmäktige på måndag 31 oktober med start kl: 09.00

  Ni kan följa oss på http://www.fnf.nu/

 • Ny motion

  Av johanna.johansson den 5 oktober, 2016
  0

  På förra KF lämnade vi in ännu en motion till kommunfullmäktige se nedan! 🙂

   

  Motion – Sänk mandatstödet

  Idag får alla partier som är invalda i fullmäktige partistöd.

  Ett grundstöd, som uppgår till 40 000 kronor per parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 15 176 kronor per mandat och år.

  Vi anser att grundstödet är bra för att alla partier stora som små ska ha en viss summa att bedriva partiverksamhet med, detta är mycket viktigt för demokratin.

  Däremot så tycker vi att mandatstödet på 15 176 kr är för högt i tider som dessa då vi har äldre på våra boenden som inte får den tid och uppmärksamhet som dom är värda.

  De äldre har byggt vårt land och förtjänar en guldkant på sin vardag.

  Vi anser att de som jobbar på dessa boenden är experterna som ska ge förslag på vad de äldre på deras boenden önskar.

  Skulle vi minska mandatstödet med 5000 kr per mandat skulle vi få 255 000 kr över som skulle kunna användas till att ge våra äldre på våra boenden en guldkant på vardagen.

   

  Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:

  Att: En minskning av mandatstödet ska ske till 10 176 kronor per år och mandat.

  Att: Medlen som frigörs ska gå till att ge de äldre på våra boenden en guldkant på vardagen.

   

  Johanna Johansson Sverigedemokraterna Falköping