Pressmeddelande angående artikel om ökad invandring till Falköping | Sverigedemokraterna i Falköping

Pressmeddelande angående artikel om ökad invandring till Falköping

Pressmeddelande angående artikel om ökad invandring till Falköping

 

Sverigedemokraterna är inte för en ökad invandring till Falköpings kommun. Vi anser att att Falköping liksom många andra kommuner har tagit ett stort ansvar i att ta emot flyktingar.

Det är allmänt känt att ministerstyre inte är tillåtet i Sverige. Det innebär att en minister med ett ansvarsområde inte får styra underställda myndigheter i sakfrågor utan att medborgarna ska känna att myndigheterna är politiskt obundna och att besluten fattas opolitiskt och demokratiskt.

Nu har Migrationsverket rätt att tvångskommendera kommuner att ta emot flyktingar vare sig de vill eller inte. Det är en tvingande statsmakt som inte låter kommunerna fatta egna beslut som man från början delegerat till kommunerna. Det är en tvingande styresform som känns främmande från en modern demokrati.

Sverigedemokraterna ser att de lokala förutsättningarna är mycket begränsade att ta emot fler flyktingar. En av de starkaste argumenten för detta är bostadsfrågan. Det saknas idag bostäder för flyktingar vilket även bekräftas av kommunalrådet.

När ärendet bereddes i kommunstyrelsens arbetsutskott lades ärendet angående ett utökat mottagande av flyktingar som en tilläggspunkt under pågående sammanträde. I god demokratisk anda bör partierna i kommunen få förberedelsetid för samtliga ärenden innan sammanträdet, i synnerhet i så viktiga frågor som denna. Sverigedemokraterna blev överrumplade och hade ingen förberedelsetid i frågan. Vi emotser bättre förberedelstid och kommer fortsättningsvis att arbeta för att kommunen inte ska ta emot flyktingar.

 

Martin Lundin gruppledare SD Falköping