Pressmeddelande: Sverigedemokraterna startar kampanj för att stoppa moskébygget i Skövde | Sverigedemokraterna i Falköping

Pressmeddelande: Sverigedemokraterna startar kampanj för att stoppa moskébygget i Skövde

Sverigedemokraterna värnar religionsfrihet och lägger sig inte i vilka gudar folk tillber eller om människor väljer att inte tro på någon gud alls. Sverige är ett sekulärt land och så vill vi sverigedemokrater att det ska förbli.

Sverige är dock ett land där kristen värdegrund är samhällsbärande och vi ser det som helt självklart att kristendomen har en särställning i det svenska samhället, inte minst för den inre sammanhållningen. Därför ser vi med oro på hur den muslimska världen i mellanöstern målmedvetet söker islamisera Europa, Sverige och så också Skövde.

Josef Fransson, distriktsordförande SD Skaraborg, kommenterar:

– Frågan var och en bör ställa sig är varför så kallade ”välgörenhetsorganisationer” i underutvecklade länder på andra sidan jordklotet vill bekosta enorma moskébyggen i ett av världens rikaste länder. Svaret finns att läsa i koranen för den som orkar bemöda sig med att sätta sig in i vad denna ideologi har för drivkrafter och mål.

– Vi planerar nu att bedriva en omfattande kampanj mot detta moskébygge dels genom spridning av flygblad och dels via internet, till exempel genom Facebook.

Sverigedemokraterna vänder sig inte emot att muslimer skaffar samlingslokaler där man tillber sin gud. Det vi vänder oss emot är:

1. Moskéns storlek
Om Skövdes moské byggs enligt plan så kommer den med sina 1500 kvadratmeter + läktare att bli Skövdes överlägset största byggnad för religiösa ändamål. Är det något som Skövdes invånare ser som rimligt? Vi tror inte det!

2. Minareten
En minaret tjänar ingen funktion för den troende och dennes relation till sin gud. En minaret är en maktsymbol för att markera islams närvaro. Sverigedemokraterna accepterar inte minareter på svensk mark.

3. Finansieringen
Om religiösa auktoriteter från mellanöstern vill finansiera moskébyggen här i Sverige måste man inse att detta ingår i en större agenda, nämligen kulturimperialism och islamisering av västvärlden. Vidare; vad krävs i motprestation? I andra fall av överenskommelser av finansiering har det till exempel ingått att svenska ungdomar skickas till koranskolor i mellanöstern där chansen till radikalisering är påtaglig.

4. Arkitekturen
Enligt de bilder som finns att tillgå på mosképrojektet strider moskébygget mot svensk arkitektur och byggtradition. Skall moskéer uppföras i Sverige så skall de givetvis följa Svenska byggnormer.

Avslutningsvis vill vi citera den dikt av Ziya Gökalp (1876 – 1924) som 1997 gjordes känd för omvärlden när den i modifierad form lästes upp av Turkiets nuvarande pro-islamistiske premiärminister Recep Tayyip Erdogan:

”Minareterna är våra bajonetter, moskéerna våra baracker, de troende våra soldater.”

För mer information:

Josef Fransson, distriktsordförande SD Skaraborg
Tel: 0707-16 70 04
josef.fransson@sverigedemokraterna.se

Erik Almqvist, pressekreterare Sverigedemokraterna
Tel: 08-50 00 00 55
erik.almqvist@sverigedemokraterna.se

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.