Pressmeddelande: Sverigedemokraterna håller torgmöte i Skövde | Sverigedemokraterna i Falköping

Pressmeddelande: Sverigedemokraterna håller torgmöte i Skövde

Sverigedemokraterna i Skövde kommer i samband med kommunens demokratidagar den 10-11 november hålla ett torgmöte på Hertig Johans torg i centrala Skövde. Som en del av torgmötet har vi bjudit in SSU Skövde till en debatt . Förutsättningarna är klargjorda men vi har i skrivande stund ännu inte erhållit svar om de önskar delta.

Inbjuden talare är SDU:s ordförande Erik Almqvist och ämnet kommer att vara demokrati, yttrandefrihet och även att upplysa om SDU:s kampanj om den omfattande svenskfientligheten som breder ut sig runt om i landet.

Vi som är aktiva i sverigedemokraterna i Skövde ser detta torgmöte som ett viktigt och intressant test för hur pass bra demokratin fungerar här i vår kommun då sverigedemokraterna tyvärr vid upprepade tillfällen i andra delar av landet fått sina torgmöten saboterade av motdemonstranter från en antidemokratisk vänster bestående av allt från förtroendevalda socialdemokrater till vänsterterrorister.

Sverigedemokraterna är ett parti som fullt ut förespråkar och lever upp till de demokratiska spelreglerna och vi ser det som självklart att vi liksom alla andra partier som är representerade i det svenska samhället ska få föra ut vårt budskap till väljarna. Inte bara för vår egen skull utan främst för alla innevånare i Sverige som har rätt till att ta del av olika politiska åsikter utan att behöva vara rädda för att bli angripna av antidemokrater.

Tid: Kl 15:00 – 17.00 tisdagen den 11 november 2008.
Plats: Hertig Johans torg, centrala Skövde.

För vidare information:

Jan-Åke Johansson
Ledamot i Skövde kommunfullmäktige för Sd
Tel: 070-334 89 02
E-post: skovde@sverigedemokraterna.se

Josef Fransson
Torgmötesorganisatör
Tel: 0739-38 74 79
E-post: josef.fransson@sverigedemokraterna.se

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.