Skara Kommunfullmäktige – 2011-11-28 | Sverigedemokraterna i Falköping

Skara Kommunfullmäktige – 2011-11-28

Efter en maratonlång allmänpolitisk debatt i Djäkneskolans aula så lyckades till slut Alliansen få igenom sin budget för 2012.
Debatten visade med all önskvärd tydlighet den stora spricka som finns mellan Alliansen och de Röd-Gröna i Skara.
Det visar också att vi i Sverigedemokraterna återigen är tungan på vågen i många av de stora besluten för Skara kommun.

Alliansen gjorde vissa justeringar i sitt budgetförslag för att till viss del tillmötesgå de Röd-Grönas ändringsförslag, såsom nedläggningen av Demokratiberedningen och borttagandet av lokaliseringen för det nya Amandaköket.
Detta eftersom de visste att vi stödde dessa förslag.

Under debatten gjorde vi i Sverigedemokraterna tidigt klart att vi stödde Alliansens budgetförslag.
För oss är det viktigt med en stabil kommunpolitik och att medborgarnas skattepengar används på bästa sätt.
Dessutom har Alliansen valt att visa en större öppenhet gentemot oss i Sverigedemokraterna i budgetdiskussionerna än vad de Röd-Gröna varit intresserade av att göra.
Däremot hade vi två tilläggsyrkanden, där vi dels ville lägga ner Demokratiberedningen, som vi valde att ta bort när Alliansens justerade budgetförslag presenterades.

Den andra ändringen vi ville ha,var att stödja de Röd-Grönas ändringsförslag om frysta politikerarvoden och borttagandet av 1:a vice Ordförandetjänsten som finns idag i Skara kommun.
Tyvärr valde socialdemokraterna under mötet att göra upp med Alliansen att bibehålla tjänsten och låta arvodena vara kvar oförändrade.
Vårt ändringsförslag röstades ned men Miljöpartiet visade iallafall stake genom att rösta för vårt yrkande.

En ibland rörig kommunpolitiskt debatt med ännu rörigare röstningsförfarande….
Däremot väldigt intressant och lärorikt.

För frågor, kontakta: Anders Karlsson
anders.karlsson@sverigedemokraterna.se

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.