STADSKÄRNA – INSÄNDARE I FT | Sverigedemokraterna i Falköping

STADSKÄRNA – INSÄNDARE I FT

Äntligen har FT publicerat en insändare från oss. Här kan ni läsa den.

SD: Bygg historiens Falköping för framtidens Falköpingsbor

Under året inleds arbetet med utvecklingen av stadskärnan i Falköping. Arkitekter ska tas in och erbjuds genom en tävling visa förslag på hur Stora torget med omnejd ska se ut i framtiden. Vi sverigedemokrater har motsatt oss själva tävlingen med anledning av de enorma projektkostnader det medför.

Två miljoner av skattebetalarnas pengar för en arkitekturtävling är för oss en helt oansvarig utgift, särskilt under rådande läge. Pandemin har i många avseenden ökat utgifterna och minskat intäkterna för kommunen – inom vården görs nu stora besparingar. Majoritetens prioriteringar är minst sagt anmärkningsvärda.

Vi är dock positiva till möjligheten för invånarna i Falköping att äntligen få en stadskärna de förtjänar. Det är en god möjlighet att göra upp med sossebyggandet från 60- och 70-talet och komma ifrån funkis och modernismens arkitektur som förfulade denna stad bortom igenkänning. Rivningen av det gamla polishuset är en tragedi många äldre bär med sig än idag. Det var en del av Falköping, något som gjorde staden speciell och full av karaktär. Och just detta är även vår förhoppning, att man bygger en stad med karaktär igen.

Huspriser i städer runtom i landet visar också att folk vill bo i hus och gatumiljöer med klassisk stil, detta vet vi. Om man bygger fyrkantiga lådor i gråskala blir också människorna runt om fyrkantiga i gråskala. I byggnader med färg och form som visar på ett historiskt arv smittar det av sig på omgivningen, en liten förbättring av den psykiska hälsan kommer på köpet.

På torget måste även goda förutsättningar finnas för handeln att fortsätta. Att stoppa biltrafiken i dessa centrala delar av stan vore helt fel väg att gå, livet bör inte bli svårare för människorna som bor och verkar i området. Låt nu den jury kommunen utsett att rösta fram vinnaren inse vilket betungande ansvar de har, och att de röstar å Falköpingsbornas vägnar.

Albin Gilbertsson (SD)

Milada Wurm (SD)

Jonas Larsson, gruppledare (SD)