Styrelsen | Sverigedemokraterna i Falköping

Styrelsen

SD Falköpings styrelse för 2020

Ordförande
Marita Ljus

Vice Ordförande
Jonas Larsson

Andre vice ordförande
Milada Wurm

Sekreterare
Jonas Larsson

Kassör
Jonas Larsson

Övriga ledamöter

Matti Qvist

Gerhard Karlsson

Sonja Eriksson

Albin Gilbertsson

 

Suppleanter

Mikael Lund

Jens Larsson

Johanna Johansson

Peter Romlén

 

 

 

 

 

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på ny styrelse för nästa verksamhetsår. Alla medlemmar i föreningen har rätt att ställa upp på någon post liksom alla medlemmar har rätt att nominera någon annan medlem. När ni nominerar så måste ni ange ert namn och medlemsnummer och vem eller vilka ni vill nominera samt vilken/vilka poster ni vill nominera dem till.

Nomineringen görs via ett automatiskt system som aktiveras i god tid innan nomineringstiden går ut 1 december.

Valberedare är:

Kenneth Källström

Anne Heinpalu

Lisbeth Åström

Axel Hugosson

 

 

De olika posterna ni kan nominera till är:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Andre vice ordförande
  • Ordinarie ledamot
  • Suppleant (ersättare)
  • Revisor
  • Revisorssuppleant
  • Ledamot i den nya valberedningen (skickas till styrelsen)