Styrelsen | Sverigedemokraterna i Falköping
Välkommen till SD Falköping

Styrelsen

Styrelsen SD Falköping 2017

Ordförande

Marita Ljus

Vice Ordförande

Christopher Münch

Andre vice ordförande

Sebastian Zettersten

Sekreterare

Tommy Almgren

Kassör

Jonas Larsson

 

Ledamöter

Jonas Larsson

Tommy Almgren

Suppleant

Sonja Eriksson

 

 

 

 

 

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på ny styrelse för nästa verksamhetsår. Alla medlemmar i föreningen har rätt att ställa upp på någon post liksom alla medlemmar har rätt att nominera någon annan medlem. När ni nominerar så måste ni ange ert namn och medlemsnummer och vem eller vilka ni vill nominera samt vilken/vilka poster ni vill nominera dem till.

Om ni vill skicka vanlig post till valberedningen använd adressen under ”Kontakt” och märk kuvertet ”Valberedning”.

Ni kan även nominera via e-mail, om ni gör detta så begär alltid en bekräftelse på att mottagaren mottagit nomineringen.

Valberedare är:

Peter Björklund

Barbro Magnusson

Kenneth Källström

Anne Andersson

Hasse Nörgaard

De olika posterna ni kan nominera till är:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Andre vice ordförande
  • Ordinarie ledamot
  • Suppleant (ersättare)
  • Revisor
  • Revisorssuppleant
  • Ledamot i den nya valberedningen (skickas till styrelsen)

Nomineringarna måste vara valberedningen tillhanda före

 2017-12-01