Styrelsen | Sverigedemokraterna i Falköping
Välkommen till SD Falköping

Styrelsen

Styrelsen SD Falköping 2018

Ordförande

Marita Ljus

Vice Ordförande

Jonas Larsson

Andre vice ordförande

Milada Wurm

Sekreterare

Jonas Larsson

Kassör

Jonas Larsson

 

 

 

 

Ledamöter

Matti Qvist

Gerhard Karlsson

Sonja Eriksson

Albin Gilbertsson

 

Suppleant

Jörgen Larsson
Johanna Johansson
Peter Romlén
Eddie Wallin
Jens Larsson

 

 

 

 

 

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på ny styrelse för nästa verksamhetsår. Alla medlemmar i föreningen har rätt att ställa upp på någon post liksom alla medlemmar har rätt att nominera någon annan medlem. När ni nominerar så måste ni ange ert namn och medlemsnummer och vem eller vilka ni vill nominera samt vilken/vilka poster ni vill nominera dem till.

Nomineringen görs via ett automatiskt system som aktiveras i god tid innan nomineringstiden går ut 1 december.

Valberedare är:

Mikael Vallin

Kenneth Källström

Lisbeth Åström

 

 

De olika posterna ni kan nominera till är:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Andre vice ordförande
  • Ordinarie ledamot
  • Suppleant (ersättare)
  • Revisor
  • Revisorssuppleant
  • Ledamot i den nya valberedningen (skickas till styrelsen)