VI ÄR EMOT ATT TAXA FÖR FÄRDTJÄNSTRESENÄRER HÖJS. | Sverigedemokraterna i Falköping

VI ÄR EMOT ATT TAXA FÖR FÄRDTJÄNSTRESENÄRER HÖJS.

VI ÄR EMOT ATT TAXA FÖR FÄRDTJÄNSTRESENÄRER HÖJS.

HELT ORIMLIGT ATT SVAGA I SAMHÄLLET SKALL BETALA SÅ MYCKET MER!

Under måndagens Kommunfullmäktige (2020-11-30) så röstades det nya Färdtjänstreglementet igenom.
Detta kommer innebära en orimligt stor höjning för dem som åker färdtjänst fler än 3 kommuner. Som exempel kan vi ta en färdtjänstresenär som åker från Grästorp till Karlsborg, efter förändringen kommer han/hon betala 840 kr tur och retur för en resa. En person som kan åka kollektivt kan åka inom hela zon C en hel månad för 795 kr. Då är zon C hela Skaraborg, stora delar av Älvsborg och Bohuslän.
Detta är en redan utsatt grupp som oftast inte har det så bra ställt och det kommer slå orimligt hårt mot dem.
Det som är positivt i det hela är att det kommer komma en ny utredning om detta under 2021 och om vi har tur kan det vara på plats under våren. Det ska tas upp på Kommunalförbundets direktionsmöte den 5 februari, om jag har förstått det hela rätt. Fram tills dess så kommer det nya, med höjningarna, att gälla.
Vi i SD yrkande på avslag på förslaget till färdtjänstreglemente och att nuvarande färdtjänstreglemente ska gälla fram tills den nya omarbetade versionen är på plats, även det som innefattar längre resor över mer än tre kommungränser.
Tyvärr så gick inte resten av kommunfullmäktige med på detta. Nu kan vi bara hoppas på att den nya, omarbetade versionen är bra så att vi inte stänger ute en redan utsatt grupp från att kunna åka längre resor inom Västra Götaland.
Vi får nu vänta och se hur det nya förslaget ser ut. SD kommer inte ge upp detta.