VI SKICKAR INSÄNDARE TILL FALKÖPINGSTIDNING – RÄTTELSE OCH FÖRTYDLIGANDE ÅR PÅ SIN PLATS | Sverigedemokraterna i Falköping

VI SKICKAR INSÄNDARE TILL FALKÖPINGSTIDNING – RÄTTELSE OCH FÖRTYDLIGANDE ÅR PÅ SIN PLATS

 

Redan nu kan ni läsa vår insändare.

Vi väntar med spänning om FT vill publicera den.

 

Rätt skall vara rätt – i kölvatten på Platåskolan

 

Rätt skall vara rätt och därför vill vi komma med rättelse och förtydligande.

Det gäller förslaget för detaljplanen fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl., där den framtida Platåskolan skall stå.

Byggnadsnämnden beslutade att detaljplaneförslaget skall gå till granskning.

I torsdagens FT har både ni och vi kunnat läsa att ” SD följde Moderaternas exempel, utan att ha någon egen skrivning”. Det är sanning med modifikation. Vi har inte följt M exemplet och vi har reserverat oss mot beslutet.

Och vad tycker vi?

Detaljplanen ändrades till lägre byggnadshöjd, men den är fortfarande för hög för en byggnad i den miljön. Det är ett gemytligt område, som är präglat av småhus och radhus.

Vi ville sänka den föreslagna byggnadshöjden ytterligare. Oavsett vilken byggnad som kommer att byggas på den här platsen, borde vi värna om tilltalande stadsmiljö. Det finns gott om lådbyggnader som förfular närmiljön.

Har någon av er sett fotocollage med modellerad kropp av Platåskolan? Inte jag. Fotocollage skulle säkerligen avslöja den orimliga massiva lådan på den tilltänkta platsen.

Vi ville gärna, redan på detaljplansnivå, styra framtida byggande till mer traditionellt sätt. Därför föreslog vi här byggnader, som skall ha lutning på taket 27gr eller mer. Vi fick höra att man inte kan komma med den här typen av begränsningar, trots att den förekommer vid detaljplan för fastigheter av småhus.

Tillbaka till detaljplaneförslaget . Vi reserverade oss.

Vi är fortsatt emot att bygga den storleken på Platåskola. 1100 elever! Stora skolor är inte den elev-oas, där det råder lugn och ro. Men det här beslutet handlade inte om skolan, utan om detaljplanen. Fortsättning om skola kommer säkerligen….

 

Milada Wurm, arkitekt SAR/MSA, (SD)

Ledamot i Byggnadsnämnden, Kultur och Fritidsnämnden och Kommunfullmäktige

 

Jörgen Larsson (SD)

Ledamot i Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Kommunfullmäktige

 

Per Magnusson (SD)

Ersättare i Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden och ledamot i Kommunfullmäktige

 

Sonja Eriksson (SD)

Ersättare i Byggnadsnämnden och ledamot i Kommunfullmäktige

 

Jonas Larsson (SD)

Gruppledare, ledamot i Barn och utbildningsnämnden och i Kommunfullmäktige.